Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος ΧΥΤΑ Ζακύνθου.

Την επόμενη εβδομάδα ο Δήμος Ζακυνθίων συγκαλεί ειδική σύσκεψη εκπροσώπων φορέων στη διάρκεια της οποίας θα γίνει παρουσίαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα συμπεράσματα της οποίας θα συζητήσει στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο και θα αποστείλει τις αποφάσεις του στην Περιφέρεια Ιόνιων νησιών, που είναι η κατά νόμο αρμόδια να αποφανθεί για το θέμα. Οι απόψεις του κάθε ενδιαφερόμενου μπορούν επιπροσθέτως να κατατεθούν στη γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιόνιων νησιών ή στην αρμόδια διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια προβλέπει ως καταλληλότερο χώρο για την υποδοχή του νέου ΧΥΤΥ, τη θέση Λίβα στον Βραχιώνα, περίπου 25 χιλιόμετρα από την πόλη. Στην πρόταση αυτή υπάρχουν δύο ενστάσεις από πλευράς κατοίκων των γύρω περιοχών, αλλά και από τον Κυνηγετικό Σύλλογο, ο οποίος θέτει ζήτημα προστασίας της πανίδας στην περιοχή. Και επειδή όλοι μας πρέπει να έχουμε σωστή ενημέρωσης ,στα παρακάτω Link μπορείτε να βρειτε:
1.Τη μελέτη περιβαντολλογικών επιπτώσεων του νέου ΧΥΤΑ
2.Το χάρτη προσανατολισμού
3.Τον Υδρολογικό χάρτη της Ζακυνθου.
4.Τον τοπογραφικό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.
Ειδικά το πρώτο αρχείο πρέπει να το διαβάσουμε όλοι μας.
Post: Kostas
Bookmark and Share