Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Οι φίλοι στην ανάγκη φαίνονται.