Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Η σοφία της Ελληνικής γλώσσας !

Αν στην λέξη ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, το γράμμα Ι "κολλήσει" στο γράμμα Λ [ΛΙ] , θα προκύψει η λέξη ΠΟΝΤΙΚΟΙ !!!!
Post: Geor.Dimo.
Bookmark and Share