Τρίτη 8 Ιουλίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

Ο δρόμος ξάκρισε και μπήκε στο μαγαζί, ή το μαγαζί μπήκε στο δρόμο;

Post by: Dio.Kar.