Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

Η εκκλησία του Αγίου, τώρα και στο Καλαμάκι!


Τι να πρωτοπρολάβει να διορθώσει και ο Άγιος με μια εκκλησία στην πόλη.
Ίσως με μερικά παραρτήματα να βρούμε την υγειά μας.