Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022

Προϋπολογισμός Δήμου.

 7 εκατομμύρια ευρώ για αμοιβές αιρετών και παροχές τρίτων. Φτηνά τη γλιτώσαμε...🤣🤣🤣 Υ.Γ. Το μισθολογικό κόστος για αμοιβές αιρετών και τρίτων είναι σχεδόν ίσο με 350 υπαλλήλων.