Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Πολύ μπροστά ο Δήμαρχος!

Ήξερε εδώ και καιρό ότι δεν θα κάνουμε Πάσχα φέτος και γι' αυτό δεν έφτιαξε τα σφαγεία σε 6 μήνες όπως είχε υποσχεθεί.