Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

Διαλέξεις για το Διαδίκτυο και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες στη Ζάκυνθο.


Στο πλαίσιο της Δράσης «Εξάλειψη Ψηφιακού Χάσματος μεταξύ Νησιωτικών και Ηπειρωτικών Περιοχών», το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διοργανώνει στη Ζάκυνθο σειρά ενημερωτικών διαλέξεων και παρουσιάσεων με θέματα σχετικά με το Διαδίκτυο και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Οι παρουσιάσεις με θέμα Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο απευθύνονται κυρίως σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες του νησιού και θα γίνουν την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00-20:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαλέξεις που απευθύνονται στο γενικό κοινό, με θέμα Διαδίκτυο και Ανάπτυξη Νησιωτικών Περιοχών, που θα γίνει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00-22:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα δοθούν ομιλίες από καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στελέχη τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, ενώ θα ακολουθήσει διάλογος με τους πολίτες. Επιπλέον, σε συνέχεια των παραπάνω εκδηλώσεων, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεφαλονιάς για να παρουσιασθούν θέματα που σχετίζονται με το χρήση του Διαδικτύου από νέους και να γίνει ενημέρωση των μαθητών σε θέματα που σχετίζονται με το Διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης: Σπ. Πολυκαλάς, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, τηλ. 26950-27228 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Bookmark and Share