Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Λιάπης: Φαυλόβιος, ταραξίας κατά τον Λεωνίδα Ζώη!!!

Σπουδαίος άνθρωπος ο Λεωνίδας Ζώης! Έβλεπε 100 χρόνια μπροστά... 

(Η φωτογραφία είναι από την σελίδα 247 του λαογραφικού 
λεξικού Ζακύνθου (Β' τόμος) του Λεωνίδα Χ. Ζώη)
Post: ΖΑΚΥΝΘΙΟΣ Κ.Α.Σ


Bookmark and Share