Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Τέλος για το ΤΕΙ Συντήρησης Πολ. Κληρονομιάς, παρεμένει το ΤΕΙ Περιβάλλοντος Οικολογίας...

 
 ...σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή, από το Υπ. Παιδείας. Συνολικά τα τμήματα μειώνονται κατά 150 ενώ 384 αντί για 386 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα συμπεριληφθούν στο νεο μηχανογραφικό. Εξαιρούνται 10 τμήματα ΤΕΙ που Θα κλείσουν το 2018 για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όσοι ξεκίνησαν το 2012.

Bookmark and Share