Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

Προσφυγή στο ΣτΕ για το Λίβα από το Βουλευτή Ζακύνθου και ομάδα δραστήριων κατοίκων...

Κατατέθηκε σήμερα, την 7-1-2013, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ακυρώσεως από τον βουλευτή Ζακύνθου Σταύρο Κοντονή και ομάδα δραστήριων κατοίκων και παραγόντων της Ζακύνθου κατά της αποφάσεως από 12-11-2012 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Ζάκυνθο και ειδικότερα στην θέση Λίβα καθώς και κατά της απορριπτικής αποφάσεως του ιδίου επί της σχετικής ενστάσεως του βουλευτή. Σχετικά με την κατάθεση του ως άνω δικογράφου, ο βουλευτής Ζακύνθου δήλωσε τα ακόλουθα : "Καταθέσαμε σήμερα την αίτηση ακυρώσεως κατά της απαράδεκτης, παράνομης και έντονα αντιπεριβαλλοντικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα για χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Υ. στην θέση Λίβα. Παρά το γεγονός ότι ...η συνέχεια εδώ. 

  ...η Διεύθυνση Δασών Ζακύνθου αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο είχαν επανειλημμένα γνωμοδοτήσει κατά της χωροθέτησης στην θέση Λίβα, ο Γενικός Γραμματέας ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους περιβαλλοντικούς όρους κατά τρόπο που παραβιάζει ευθέως τον νόμο. Ειδικότερα, αγνόησε ότι στην θέση αυτήν υπάρχει Καταφύγιο Άγριας Ζωής από το 1976 , προστατευόμενο ήδη από το έτος 1976, το οποίο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (ν. 3937/ 2011) προστατεύεται απόλυτα και απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση απορριμάτων κάθε μορφής εντός αυτού. Η επιλογή αυτή του Γενικού Γραμματέα είναι επιλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, καθώς ο Γενικός Γραμματέας είναι κυβερνητικό στέλεχος και κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Στην κατεύθυνση αυτήν, είχε την αποφασιστική ενίσχυση του Δήμου Ζακύνθου, ο οποίος του προσέφερε πλήρη υποστήριξη και συμφωνία. Η επιλογή αυτή είναι απολύτως αντιπεριβαλλοντική και αντιοικολογική και προοιωνίζει σαφώς την καταστροφή της πανίδας εντός του καταφυγίου άγριας ζωής, πράγμα που εμμέσως γίνεται παραδεκτό και στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάτω από την έκταση του υπό πρόβλεψη Χ.Υ.Τ.Υ. πολύ ευαίσθητος υδροφόρος ορίζοντας λόγω και του υδροδιαπερατού των πετρωμάτων, ούτε υπάρχει ιδιαίτερη αιτιολογία και μέριμνα ούτε και λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας από την συγκεκριμένη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με άμεσο κίνδυνο την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα σε βάρος της υγείας των Ζακυνθίων. Τέλος, η ΜΠΕ και η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εξετάζουν διόλου την εναλλακτική επιλογή, την οποία θα μπορούσε να προσδιορίσει Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα σύμφωνα με την από καιρό κατατεθείσα πρότασή μας. Παρά τα όσα λέγονται ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση θα προστατεύσει την Ζάκυνθο από παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι βέβαιο ότι θα ανοίξει το πεδίο σε νέες προσφυγές. Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος με την δικαστική προσφυγή μας στην παράνομη πρακτική του Γενικού Γραμματέα και να προστατεύσουμε τους αξιοπρεπείς όρους περιβαλλοντικής διαβίωσης στο νησί μας."

Bookmark and Share