Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Η ταμπέλα της κρατικής δαπάνης!

71 χιλιάδες ευρώ για 20 μέτρα σοβά και 100 τσιμεντόλιθους.
Bookmark and Share