Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

2,5 εκ. ευρώ στη Ζάκυνθο για 43 επενδυτικά σχέδια μέσω Leader

...σύμφωνα με το ενημερωτικό newsletter του Δήμου. Αφορούν κυρίως τη δημιουργία νέων, ποιοτικών, μικρής κλίμακας υποδομών διανυκτέρευσης για ήπια τουριστική ανάπτυξη, τη δημιουργία επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς (αγροτικού) τομέα, τη δημιουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εναλλακτικό τουρισμό, την ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, την ανάδειξη μνημείων και αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της υπαίθρου. Στο ίδιο newsletter και η συγκινητική προσφορά, μιας άνεργης γυναίκας, για τον θερινό κινηματογράφο!

Bookmark and Share