Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

Συλλογή υπογραφών για την απλή αναλογική.

Στις εκλογές της 6ης Μαΐου έγινε ορατή στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών αλλά και της διεθνούς κοινότητας η πασιφανής αναντιστοιχία μεταξύ της βούλησης του εκλογικού σώματος και του αποτελέσματος των εκλογών. Ο εκλογικός νόμος με το bonus των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα και το όριο του 3% για την είσοδο ενός κόμματος στο κοινοβούλιο αφήνει χωρίς αντιπροσώπευση το 19% των Ελλήνων πολιτών που ψήφισαν κόμματα που δεν ξεπέρασαν το 3% και στρεβλώνει την κατατανομή των εδρών σε αυτά που κατόρθωσαν να το ξεπεράσουν. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εμφανές έλλειμμα δημοκρατίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα σχηματισθεί κυβέρνηση, σας καλούμε σε: 
Δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας με μοναδικό σκοπό την αλλαγή του εκλογικού νόμου σε ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ.
Κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών και του ορίου του 3% 
Ονομαστική ψήφιση του νόμου με αυξημένη πλειοψηφία από τα 2/3 της βουλής ώστε ο νόμος να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές. 
Καλούμε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα κόμματα που δεν ξεπέρασαν το όριο του 3% και τους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογίας και κομματικής προτίμησης, να στηρίξουν την κίνηση για τον πραγματικό εκδημοκρατισμό του πολιτεύματος και την επιστροφή στην απλή αναλογική ΤΩΡΑ.


Bookmark and Share