Σάββατο 7 Απριλίου 2012

Άσπρα πεζοδρόμια, για να δούμε "άσπρη μέρα"...

Μια ενέργεια που παλαιότερα έκαναν όλοι οι κάτοικοι του νησιού τέτοιες μέρες, αλλά φαίνεται ότι εμείς οι νεώτεροι την ξεχάσαμε. Ας βοηθήσουμε λοιπόν και εμείς στην όμορφη εικόνα των σπιτιών μας και των καταστημάτων μας προβαίνοντας σε ανάλογες ενέργειες. Μπράβο στους υπεύθυνους αυτής της ενέργειας. 
Post: Politis

Bookmark and Share