Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Οι νέες ταινίες στο Φώσκολο.

Προβολές: 
Παρασκευή 18:00 - Σάββατο 16:00 - Κυριακή 11:00 & 16:00 - Τρίτη & Τετάρτη 18:00


Προβολές: 
Παρασκευή 20:00 - Σάββατο 18:00 & 20:00 - Κυριακή 18:00 & 20:00 - Τρίτη & Τετάρτη 22:30 

  
Προβολές:
Παρασκευή 22:00 - Σάββατο 22:00 - Κυριακή 22:00 - Τρίτη & Τετάρτη 20:00