Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Δείτε ΔΩΡΕΑΝ 2.307 Ελληνικές ταινίες...

...που προσφέρει το "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ", εδώ:  Ταξινομημένες ανά 10ετία, από το 1950 μέχρι και το 2010. Τα έργα κάθε 10ετίας παρουσιάζονται σε μία ή περισσότερες σελίδες και κάθε σελίδα περιλαμβάνει έως και οκτώ έργα, με τους τίτλους τους και τους πρωταγωνιστές τους. Απίστευτη δουλειά και ΔΩΡΕΑΝ!
Post: Kits