Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

Κατεβάστε τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή...

...από την ιστοσελίδα του Υπ. Παιδείας, που έχει θέσει σε πιλοτική εφαρμογή ειδική ιστοσελίδα. Περισσότερα από 200 μαθήματα, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf.