Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Το Τεκτονικό Εργαστήριο "Ήλιος 14" ανοίγει τις πύλες του...


...και για πρώτη φορά φωτογραφίζεται ο Ναός με την τεχνολογία Panoramic 360. Full screen εδώ και περισσότερες πανοραμικές εδώ.