Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Καλό Πάσχα.

Πίσω μνημόνιο, ΔουΝουΤού,
Ανάσταση θα γίνει,
κι από τη μαγειρίτσα μας
μπουκούνι δεν θα μείνει.

Θυσιάστηκαν πρωί-πρωί,
τα ερίφια του νόνου,
να βοηθήσει ο Θεός,
να ʽχουμε και του χρόνου.

Μη φάτε τον αγλέορα,
κι ούτε πολύ να πιείτε,
καλή Λαμπρή σε όλους σας,
όλοι να ευτυχείτε.
Post: Δύ-στιχος