Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ανατροπή στο θέμα του ΧΥΤΑ, θετική εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο...

...από την αρμόδια υπηρεσία και πλέον είναι άξιο απορίας πως το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πάει κόντρα στις Υπηρεσίες του, αλλά κυρίως στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Ήδη εδώ και μέρες έχει αρχίσει να ακούγεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο (στο οποίο συμμετέχουν 41 σύμβουλοι εκ των οποίων μόνο 8 Ζακυνθινοί) δεν έχει κανένα δημοκρατικό έρεισμα για να βρεθεί απέναντι στην απόφαση του Δ.Σ. Ζακύνθου.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ζακύνθου, η ΜΠΕ σε γενικές γραμμές καλύπτει τους στόχους των προδιαγραφών και γνωμοδοτεί θετικά με τους ακόλουθους όρους: α) Να συμπληρωθεί η ΜΠΕ με τα απαραίτητα στοιχεία για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και να προβλεφθεί ότι η κατασκευή της θα έχει ολοκληρωθεί με την έναρξη της λειτουργίας του χώρου διάθεσης, ώστε από την πρώτη στιγμή αυτός να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ.
β) Να συμπληρωθεί η ΜΠΕ με τα απαραίτητα στοιχεία σχετικάμε τη βελτίωση της οδού προσπέλασης του χώρου.

Σίγουρα η αυριανή συνεδρίαση του Π.Σ Ιονίων στις 3 το μεσημέρι στην αίθουσα της Νομαρχίας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον!!!