Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Του ΧΥΤΑ.

Νέο ΧΥΤΑ θα φτιάξουνε,
αλλά δεν ξέρω πού,
αφού πλέον εγέμισε,
εκείνος του Σκοπού.

Λένε στου Λίβα θα φτιαχτεί
ο νέος ο ΧΥΤΑ,
με κάμποσα προβλήματα
και αγκομαχητά.

Έπρεπε ο χώρος του ΧΥΤΑ
να έχει επιλεχτεί,
και ήδη νά 'ναι έτοιμος
σκουπίδια να δεχτεί.

Και τώρα πιά να ψάχνουμε,
εν μέσω αγραπιδιών,
τον χώρο τον επόμενο
για ρίψη σκουπιδιών.

Γιατί τα χρόνια γρήγορα
έρχονται και περνούν,
κι απ' ό,τι αφήσουν κρίνονται
κι αυτοί που κυβερνούν.
Post: Δύ-στιχος