Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Διαγωνισμός ποδηλατικής φωτογραφίας.

Η διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας Πλανήτης Ποδήλατο, που διοργανώνουμε, βρίσκεται σε εξέλιξη και η πρώτη φάση της θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου 2011, όπου είναι η τελευταία μέρα που θα μπορείτε να μας στείλετε τη φωτογραφία σας. Λεπτομέρειες για την έκθεση μπορείτε να δείτε στο δικτυακό μας τόπο όπως επίσης και τις μέχρι τώρα συμμετοχές Eλπίζουμε να εμπλουτίσετε με τη συμμετοχή σας την προσπάθειά μας.