Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Aπό τις πιο εμπεριστατωμένες χρηματοοικονομικές προσεγγίσεις σχετικά με την κρίση.

Θα πέσει το δολάριο; (ακολουθεί χρηματοοικονομική ανάλυση...)


Όχι γιατί σε περιόδους κρίσης σφίγγουν οι κώλοι!

Post: Kits.
Bookmark and Share