Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Πυροσβεστική επίδειξη στην Τουρκία.