Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Ένας κοπρίτης στη Βουλή.

Post: Vas.Trian.