Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

Αυτό είναι ένα από τα ΠΛΑΣΤΑ έγγραφα του Δήμου...

......τα οποία πήγαιναν στην τράπεζα Πειραιώς για να εγκρίνονται και να δικαιολογούνται τα παράνομα δάνεια της δημαρχίας Τσαγκαρόπουλου. Στο έγγραφο βεβαιώνεται -με τις υπογραφές Τσαγκαρόπουλου και Στεριώτη- ότι έχει εγγραφεί στο ταμείο του Δήμου Ζακύνθου ποσό 9,6 εκατ. ευρώ! Όμως, είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η τότε Δ/ντρια της Πειραιώς είχε δεσμεύσει τα 5,1 εκατ. ευρώ όταν ξέσπασε ο σάλος των αποκαλύψεων από την τότε αντιπολίτευση. Πώς γίνεται η Πειραιώς να αποδέχεται αυτό το έγγραφο, όταν οι υπηρεσίες της τράπεζας γνωρίζουν ότι περισσότερα από τα μισά χρήματα του δανείου των 9,6 εκατ. ευρώ παραμένουν στην Τράπεζα;
Bookmark and Share