Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

Χρόνια πολλά Ατσάραντε
σου εύχουμαι και πάλι
να έρχονται να σου κάθουντε
απάνου στο κεφάλι,

να μη μπορείς να σηκωθείς
απʼ το πολύ το βάρος,
χρονιά πολλά σου εύχουμε
να μη σε έβρει χάρος,

για όσους σε διαβάζουνε
χρόνια πολλά να ζήσουν
και στη καινούργια τη χρονιά
ούλοι να ευτυχίσουν.
Post: Γ.Ι.Δ.Α.