Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

Μάθανε πως πτωχεύουμε, πλακώσαν και απ' τα Κέιμαν*!

*Προσπαθώ να θυμηθώ από που τα ξέρω αυτά τα νησιά...

Bookmark and Share