Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Τα νέα δωμάτια...

...λόγω οικονομικής κρίσης και easyjet.
Post: Vas.Trian.
Bookmark and Share