Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Η τιμημένη Ζακυνθινή παράδοση.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας παρουσιάζουμε ένα ακόμα έργο σεβασμού στην παράδοση του νησιού μας, στην προκειμένη περίπτωση στην τιμημένη κυνηγετική παράδοση εκείνη που θέλει να καταστρέφεται η δημόσια περιουσία από τους πυροβολισμούς ορισμένων αθλητών του κυνηγιού. Πολύ σημαντική θεωρείται στα επιτεύγματα του τύπου αυτού η συμβολή του ευγενούς Κυνηγετικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο οποίος δια στόματος του πολιτισμένου κυρίου Προέδρου του δηλώνει ότι ανώτερη από το νόμο είναι η "παράδοση", δίνοντας έτσι την επίσημη δικαιολογία σε εκείνους τους οπλοφόρους που αλωνίζουν (εντός και εκτός κυνηγετικής περιόδου) την ύπαιθρο, σκοτώνοντας ζώα για την ψυχαγωγία τους και ελλείψει αυτών πυροβολώντας για εκτόνωση εναντίον πινακίδων, καλωδίων, στύλων, δημοτικών φωτιστικών, οδικών σημάτων και άλλων πρόσφορων στόχων. Ο μεγάλος Ζακυνθινός πολιτισμός εν δράσει!
Post: ΑΗΤΟΜΑΧΟΣ
Bookmark and Share