Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Δηλώστε συμμετοχή στην "Ώρα της Γης".


Δεδομένων των πολυειδών τραυμάτων του θνήσκοντος Περιβάλλοντος, είναι καιρός για μια επανεκτίμηση της ανάρμοστης και σχιζοφρενικής σχέσης μας με τον Κόσμο. Πίσω από το παραμικρότερο στοιχείο του φυσικού μας περιβάλλοντος (πρέπει να) διακρίνουμε την ποιητική ενέργεια του Δημιουργού. Στον ιστότοπο NaturaZante που έχουμε δημιουργήσει, επιχειρούμε την ανάπτυξη και καλλιέργεια μιας Θεολογίας του Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο του μαθήματος που διδάσκουμε στο Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Παραρτήματος Ζακύνθου. Οι απανταχού Φίλοι μας μπορείτε εδώ να δηλώσετε συμμετοχή στη συμβολική κίνηση για την ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Post: π.Π.Κ.
Bookmark and Share