Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com.

Είθε η Θεία Ανάστασις του Κυρίου να γίνει ο φάρος της ζωής μας.
Post: J.D.
Bookmark and Share