Πέμπτη 10 Ιουλίου 2008

Μεγάλη γιορτή για την Ελλάδα σήμερα.

Γιορτάζει ο καταλληλότερος!