Τρίτη 29 Ιουλίου 2008

Κινητοποίηση τώρα.


Το δράμα όσων έμειναν πίσω είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οι άνθρωποι αυτοί και κυρίως τα παιδιά χρειάζονται την άμεση και έμπρακτη συμπαράστασή μας. Διαμαρτυρηθείτε στο egov@yen.gr (υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) για την αναλγησία της επίσημης ελληνικής Πολιτείας και την παντελή απουσία των αρμοδίων από κάθε ουσιαστική βοήθεια και στήριξη (οικονομική, ψυχολογική) στις οικογένειες των νεκρών. Ζητείστε από τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (http://www.presidency.gr/contact.htm), το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» info@hamogelo.gr) και την ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ (contact@ecclesia.gr) να παρέμβουν άμεσα, με χρήματα. Τώρα !!! Ας βοηθήσουμε όλοι τώρα όπως μπορούμε.