Κυριακή 27 Ιουλίου 2008

Καινούργια παιδική χαρά στις Αλυκές...

... με φωτισμό και παγκάκια στα πεζοδρόμια, παρακαλώ. Και το καλύτερο, μερικοί ενοχλούνται. Ε΄ρε, Τσαγκαρόπουλο και Πέττα που θέλουνε!

Post by: S.P