Πέμπτη 26 Ιουνίου 2008

Η απάντηση του Νομάρχη Ζακύνθου, Διονύση Γάσπαρου, για τις κάμερες.


Ο ίδιος ο Νομάρχης, αυτοπροσώπως, θα παρακολουθεί από τα monitor την κίνηση που θα καταγράφουν οι ρουφιανοκάμερες, μέσα και έξω από τη Νομαρχία. Αυτό δήλωσε στο νομαρχιακό συμβούλιο, μετά από ερώτηση της αντιπολίτευσης. Διαβάστε εδώ όλες τις τραγελαφικές απαντήσεις του Νομάρχη μας, και βάλτε τα γέλια ή τα κλάματα. Ότι σας έρθει πρώτο!

Δείτε εδώ τις φωτογραφίες από τις Νομαρχιακές ρουφιανοκάμερες.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μέγας Αρχιερέας ο Γάσπαρος!!!
Καλά μας κάνει,αφού τον έχουμε αφήσει κι αλωνίζει μόνος του.Το οτι οτι ψηφίστηκε αλλη μια φορά με μηδενικό έργο σας λέει κάτι;
Ποιόν ακούτε να διαρτύρεται;
Μια λουφαγμένη αντιπολίτευση βλέπουμε κι ένα μουγκό Σύλλογο υπαλλήλων!!! Μαγκιά του να μας πουλάει και οτι... διοικεί!!!!!
Εχουμε αυτούς που μας αξίζουν...

Ανώνυμος είπε...

Ποια γνωστή κυρία σύζυγος διάσημου Νομαρχιακού συμβούλου έχει πάρει κατ΄αποκλειστικότητα τα catering στις εκδηλώσεις της Νομαρχίας με τσιμπημένα τα τιμολόγια "λιγουλάκι" προς τα πάνω? Ποια κάμερα απ' όλες τα πιάνει αυτά? Η αντιπολίτευση αφού γνωρίζει γιατί σφυρίζει αδιάφορα? (ίσως γιατί όλοι τρώνε από τον ίδιο μπουφέ?)

Ανώνυμος είπε...

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος 1/7/2008

Προς: Νομάρχη Ζακύνθου
Κοιν.: 1) Μέλη Νομαρχιακού
Συμβουλίου.
2) Μέλη Συλλόγου Εργαζομένων Ν.Α.
Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στους χώρους του κτιρίου της Νομαρχίας».
Σχετικά: 1) Ο Νόμος 2472/1997.
2) Οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1122/26-9-2000 και 1830/20-9-2001 Οδηγίες της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κύριε Νομάρχη,
Μετά από την απρόσμενη και χωρίς καμία ενημέρωση μας, τοποθέτηση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την παρακολούθηση των χώρων εργασίας αλλά και των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων του Νομαρχιακού Κτιρίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κατωτέρω:
Η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και ειδικότερα όταν αυτά εφαρμόζονται σε χώρους εργασίας ρυθμίζεται από τις Οδηγίες 1122/2000 και 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) που εκδόθηκαν βάσει του Ν. 2472/1997.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α΄ του Ν.2472/1997 και την Κοινοτική Οδηγία 94/46, τα δεδομένα ήχου και εικόνας, εφόσον αναφέρονται σε πρόσωπα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Η αποθήκευση και διαβίβαση εικόνας προσώπου, η οποία συλλέγεται με λήψη από σταθερή βιντεοκάμερα, που λειτουργεί μόνιμα, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε κλειστό ή ανοικτό χώρο συγκέντρωσης ή διέλευσης κοινού, όπως για παράδειγμα οδοί, πλατείες, σταθμοί, λιμάνια, τράπεζες, καταστήματα, γήπεδα, θέατρα, κινηματογράφοι, ή σε μέσα μεταφοράς δημόσιας χρήσης, συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 περ. δ’ του Ν.2472/1997. Η λήψη τέτοιας εικόνας από κάμερα κλειστού κυκλώματος ακόμα και αν δεν υφίσταται αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία, δεν απαλλάσσει τον υπεύθυνο επεξεργασίας από την υποχρέωση του να την γνωστοποιεί στην Αρχή και να ενημερώνει το κοινό, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 11 του Ν.2472/1997. Όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών απαιτείται ειδική άδεια από την Αρχή.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 1 της 1122/2000 οδηγίας της ΑΠΔΠΧ, η λήψη και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που λειτουργεί μονίμως, συνεχώς ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δεν επιτρέπεται διότι προσβάλλει την προσωπικότητα και την ιδιωτική ζωή του ατόμου. Κατ΄ εξαίρεση, τέτοιου είδους λήψη ( μόνιμη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα ) και επεξεργασία είναι νόμιμη, χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του Ν.2472/1997, εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων ή αγαθών ή η ρύθμιση της κυκλοφορίας. Κριτήριο για τη νομιμότητα της επεξεργασίας είναι :
α) η αρχή της αναγκαιότητας, σύμφωνα με την οποία η επεξεργασία επιτρέπεται εφόσον ο σκοπός της δεν μπορεί να επιτευχθεί με εξ ίσου αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή για το άτομο μέσα, ( όπως π.χ. ανιχνευτές στην είσοδο και την έξοδο κλειστών χώρων), και
β) η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας πρέπει να υπερέχει καταφανώς, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν βλάπτονται οι προσωπικές τους ελευθερίες.
Τα δεδομένα που συλλέγονται με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης πρέπει να είναι συναφή και πρόσφορα και πάντως όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται για να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας. Θα πρέπει ως εκ τούτου, τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι σταθερές βιντεοκάμερες και ο τρόπος λήψης να καθορίζονται έτσι ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα για τον σκοπό που επιδιώκεται. Έτσι για παράδειγμα, αν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ενός καταστήματος ή μίας τράπεζας αποβλέπει στην πρόληψη της κλοπής αγαθών ή την αποτροπή ληστείας, τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μπορούν να χρησιμεύουν για τον έλεγχο της συμπεριφοράς ή της απόδοσης των εργαζομένων.
Σε ανοιχτούς χώρους, οι βιντεοκάμερες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε τέτοια σημεία ώστε να μην είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
Εφόσον αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα που συλλέγονται, δεν θα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που κάθε φορά απαιτείται για τον επιδιωκόμενο σκοπό και πάντως όχι πέραν των 15 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, διατήρηση πέραν του 15νθημέρου επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια της ΑΠΔΠΧ.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα μέτρα ασφαλείας των δεδομένων για όσο διάστημα διατηρούνται καθώς και στην προστασία τους από αθέμιτη επεξεργασία. Έτσι, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει μεταξύ άλλων να μεριμνά για την ασφάλεια και την πρόσβαση στον κεντρικό χώρο ελέγχου και τον χώρο αποθήκευσης μαγνητοσκοπημένου υλικού, για την επιλογή κατάλληλου προσωπικού, για την συνεχή μετεκπαίδευσή του σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον σεβασμό εν γένει των κανόνων που θέτει ο Ν.2472/1997.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας το άρθρο 2 της ανωτέρω οδηγίας ορίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αρχή την εγκατάσταση του κυκλώματος και την έναρξη της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2472/1997. Οφείλει ειδικότερα, να εκθέτει με σαφήνεια τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που προτίθεται να συλλέξει και τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων αυτών.
Προτού το άτομο εισέλθει στην εμβέλεια της βιντεοκάμερας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να το ενημερώνει με τρόπο κατανοητό ότι προχωρώντας θα βρεθεί σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Προς τούτο, θα πρέπει καταρχήν να αναρτώνται σε επαρκή αριθμό και εμφανές μέρος ευδιάκριτες πινακίδες, όπου θα πρέπει να αναγράφεται για λογαριασμό ποιου γίνεται η βιντεοσκόπηση, για ποιο σκοπό, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που ο Ν.2472/1997 αναγνωρίζει στο υποκείμενο και, κυρίως το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης.
Για τους χώρους εργασίας σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία 115/2001 της ΑΠΔΠΧ, η εισαγωγή και χρήση (κλειστών) κυκλωμάτων παρακολούθησης, ηχοσκόπησης, βιντεοσκόπησης στους χώρους εργασίας επιτρέπεται εφόσον είναι αναγκαία για την ασφάλεια των χώρων εργασίας, την προστασία των προσώπων, εργαζομένων και μη, που βρίσκονται στους χώρους αυτούς καθώς και την προστασία περιουσιακών αγαθών. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταθμίζει κάθε φορά αφενός τους υπάρχοντες κινδύνους, την έκταση των κινδύνων αυτών, τις υπάρχουσες εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών και αφετέρου, τις προσβολές της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ιδιωτικότητας από τη χρήση τέτοιων μεθόδων. Η αρχή του σκοπού επιτάσσει τη μη χρήση δεδομένων που έχουν συλλεγεί για τους παραπάνω σκοπούς ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων. Επισημαίνεται ακόμα, ότι τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτών των κυκλωμάτων πολλές φορές δεν είναι ακριβή, μεταξύ των άλλων και για τεχνικούς λόγους. Ως εκ τούτου τα δεδομένα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται αφού προηγουμένως επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους.
Ο διαρκής έλεγχος των χώρων εργασίας με μέσα παρακολούθησης προσβάλλει την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των εργαζομένων. Η βαρύτητα της προσβολής επιβάλλει ο διαρκής έλεγχος να γίνεται μόνο εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες της εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και της ασφάλειας των χώρων εργασίας (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, εργοστάσια με εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου). Δεδομένα που έχουν συλλεγεί για τους παραπάνω σκοπούς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.
Όπως επιτάσσεται και από την υποχρέωση ενημέρωσης που έχει εισαγάγει ο νομοθέτης με το άρθρο 11 του Ν. 2472/97, οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για την εισαγωγή και χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και ιδίως για τον σκοπό για τον οποίο απαιτούνται τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση αυτών των μεθόδων, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των μεθόδων, τα πρόσωπα στα οποία τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται ή ενδέχεται να διαβιβαστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν εις βάρος του εργαζομένου, εάν αυτός δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών. Λόγω της φύσεως της σχέσεως απασχόλησης αλλά και της έντασης της προσβολής, κατά ορθή εφαρμογή του νόμου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να ενημερώνονται και να διατυπώνουν γνώμη πριν από την εισαγωγή μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης των εργαζομένων.
Σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων έναντι του υπευθύνου εργασίας σας ενημερώνουμε ότι αυτά ορίζονται με σαφήνεια στα άρθρα 11-14 του Ν.2472/1997 και πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται στον εργαζόμενο το δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 11), το δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 12), το δικαίωμα αντίρρησης (άρθρο 13) και το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας (άρθρο 14).
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι παραβάσεις του Νόμου και των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της εργασιακής σχέσης, συνεπάγονται διοικητικές κυρώσεις επιβαλλόμενες από την Αρχή, όπως επίσης και ποινικές κυρώσεις προβλεπόμενες, επίσης από το Νόμο, ο οποίος δίδει ποινική απαξία και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος για την παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα εκτεθέντα ανωτέρω παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας σχετικά με:
• Ποια η αναγκαιότητα λειτουργίας συστήματος παρακολούθησης των προσωπικών μας δεδομένων με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης;
• Σε ποιες διαδικασίες έχετε προβεί όπως αυτές ορίζονται στις σχετικές διατάξεις προκειμένου να εγκαταστήσετε το κύκλωμα παρακολούθησης;
• Γνωστοποιήσατε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης προσωπικών δεδομένων;
• Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας και πώς διασφαλίζουν το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας;
• Ποιος είναι ο συγκεκριμένος χώρος στο Νομαρχιακό κτίριο όπου τελείται η επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων;
• Ποιος είναι ο σκοπός της παρακολούθησης κοινόχρηστων χώρων περιμετρικά του Κτιρίου της Νομαρχίας;
• Γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες ώστε να αποφασισθεί, να εγκριθεί και να υλοποιηθεί το έργο της τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών παρακολούθησης των προσωπικών μας δεδομένων;
• Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι, ως οφείλατε, για τις προθέσεις σας σχετικά με την παρακολούθηση των προσωπικών μας δεδομένων;
• Γιατί ενώ ρητά προβλέπεται στις διατάξεις, δεν φροντίσατε για την ασφάλεια του κτιρίου με βάση ένα σχέδιο ασφάλειας που θα χρησιμοποιεί άλλα μέσα εξίσου αποτελεσματικά αλλά λιγότερο επαχθή (υπάλληλος θυρωρείου, κλειδαριές ασφαλείας, κ.λ.π.) σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των προσωπικών μας δεδομένων;
• Γιατί δεν έχουν σημανθεί με κατάλληλες πινακίδες όπως ορίζουν οι διατάξεις οι χώροι παρακολούθησης, για ενημέρωση των προσώπων που παρακολουθούνται ότι είναι υπό παρακολούθηση;
Επειδή η άποψή μας είναι ότι η λειτουργία των καμερών παρακολούθησης των προσωπικών μας δεδομένων, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι παράνομη για τους λόγους που προαναφέραμε, ζητούμε την άμεση κατάργησή τους.
Επιφυλασσόμενοι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.

Ανώνυμος είπε...

Τοποθέτηση και Λειτουργία Καμερών Παρακολούθησης
στους Χώρους του Κτηρίου της Νομαρχίας.

 Κάμερες παρακολούθησης τοποθετήθηκαν «εν μία νυκτί» εντός του εορταστικού τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, για την παρακολούθηση των εσωτερικών χώρων, καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου της Νομαρχίας.
 Όχι μόνο δεν ερωτήθηκαν, αλλά ούτε καν ενημερώθηκαν οι εργαζόμενοι για την τοποθέτηση και την λειτουργία τους.
 Δεν γνωρίζουμε ποια πρόσωπα τις λειτουργούν και τις ελέγχουν, ποιους και τι παρακολουθούν, πότε και πως ακριβώς λειτουργούν και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν.
 Δεν έχει τεκμηριωθεί ούτε στο ελάχιστο η αναγκαιότητα που εξυπηρετεί η λειτουργία τους.
 Δεν έχουν καμία ουσιαστική αποτελεσματικότητα σε θέματα ασφάλειας, εφόσον δεν εντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο σχεδιασμό ασφάλειας του κτηρίου της Νομαρχίας, ο οποίος παρότι αναγκαίος δεν υπάρχει.
 Δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες ώστε να αποφασισθεί, να εγκριθεί και να υλοποιηθεί το έργο της τοποθέτησης και λειτουργίας των καμερών παρακολούθησης στην Νομαρχία.
 Η λειτουργία των καμερών παρακολούθησης υπό της παρούσες συνθήκες είναι παράνομη και για τους λόγους που προαναφέραμε, ζητούμε την άμεση κατάργηση τους.
 Για όλα αυτά θα κατατεθεί επίσημο υπόμνημα προς τη Διοίκηση της Νομαρχίας, ενώ εάν κριθεί αναγκαίο θα ενημερωθεί σχετικά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, μήπως τελικά είναι κάτι σαν Το Μεγάλο Μάτι του Θεού μας, που όλους μας βλέπει αλλά κανείς μας δεν ξέρει
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ