Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

Τα μάθατε τα νέα; Τσι Αλυκές, το λιμάνι πάει για γκρέμισμα, με απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Ζακύνθου. Εκδόθηκε πρωτόκολλο κατεδάφισης και απομάκρυνσης όλων των υλικών στη μεριά Α΄, μετά από συλλογή υπογραφών των ιδιοκτητών της μεριάς Β΄. Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι η θάλασσα τσου “τρώει” τις περιουσίες. Βέβαια και έτσι να είναι, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες λύσεις, που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης το είχανε κολλήσει πρόχειρα σε στύλο φωτισμού!


Post by: Ladas