Τρίτη 1 Απριλίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

Ατσάραντε, διαβίβασες στον ομόλογό σου στα Σκόπια ότι, ΜΗ ΛΥΣΗ σημαίνει ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ;

Ο ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ