Κυριακή 30 Μαρτίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

"Ατσάραντε πρόσεχε που πετάς, κυκλοφορούν ελικόπτερα! "

Ο ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ