Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

Ήρθε στο atsarantos@inbox.com

Ένας κούκος, τόσα χρόνια, δεν έφερε την άνοιξη στη Ζάκυνθο.
Ένας ατσάραντος τη φέρνει!

Ο ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ