Τρίτη 10 Ιουνίου 2003

Φεστιβάλ ελληνικών παραδοσιακών γεύσεων οργανώνει ο Ε.Ο.Τ…

…και το Επιμελητήριο Ζακύνθου καλεί όσους Ζακυνθινούς θέλουν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους. Από τον κατάλογο απουσιάζουν οι κρασάτοι κοκόροι με αποτέλεσμα ορισμένοι που θα ήθελαν, να μην μπορούν να πάρουν μέρος!