Πέμπτη 27 Μαρτίου 2003

Μειώσεις στις κρατήσεις και μειώσεις στις τιμές των δωματίων…

…είναι οι πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό του νησιού. Οι τουριστικοί πράκτορες άρχισαν να μετρούν απώλειες και η φετινή σεζόν, αν δε γίνει ένα θαύμα, θα είναι μια από τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων. Οι Αγγλικές κυρίως εταιρίες, ζητούν να αγοράσουν διαμονή δεκατεσσάρων ημερών στην τιμή των 1δέκα. Βέβαια, εμείς θέλουμε να μας φέρνουν δλεκα τουρίστες στην τιμή των δεκατεσσάρων αλλά ποιος μας ακούει;