Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Επειδή δεν είναι όλα "ίσιωμα"!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει βαθύτατα τον κ. Διονύσιο Αμπελά (ΓΕΤΗΛ Α.Ε.) για την ευγενική πρωτοβουλία του να αναλάβει εξ ολοκλήρου τον ηλεκτροφωτισμό και τη φύτευση λουλουδιών στην αυλή του Μουσείου μας, που συμβάλλει καθοριστικά στον εξωραϊσμό της εισόδου του, αναγνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, καθώς επίσης και την προσφορά μας στο πολιτισμό του τόπου μας. Με την ελπίδα η ενέργειά του να βρει και άλλους άξιους μιμητές, του ευχόμαστε κάθε προσωπική και οικογενειακή πρόοδο.
Post: Kat.Dem.