Σάββατο 5 Ιουλίου 2008

Η κυβέρνηση ξεπουλά και το λιμάνι της Ζακύνθου.


Η κυβέρνηση συνεχίζει να βγάζει στο σφυρί τη δημόσια περιουσία. Ποιός λόγος επιβάλει την πώληση του λιμανιού; Σε τι θα οφελούσε το δημόσιο συμφέρον μια τέτοια κίνηση; Ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί η κυβέρνηση;
Αυτοί θα μας βάλουν να πληρώνουμε διόδια για να πηγαίνουμε βόλτα στο πόρτο!