Σάββατο 10 Μαΐου 2008

Πανικός για τη βενζίνη...

...που τελειώνει από τα πρατήρια, εξ αιτίας της απεργίας των βυτιοφορέων.
Photo by: Amiros